ontwerp

Laat Bouwbedrijf Geertse een ontwerp maken

Met een goede voorbereiding hoeft een verbouwing helemaal niet spannend te zijn. Die voorbereiding begint met een ontwerp- of bouwtekening.

Ontwerp- of werktekening

Ons bouwbedrijf beschikt zelf over tekenprogrammatuur en plotters. Zo kunnen we snel een ontwerp inzichtelijk maken voor een betaalbare prijs. Dit ontwerp sturen we al mee bij de prijsaanvraag.

In een later stadium van de bouwaanvraag en bouwfysische berekeningen kunt u altijd rekenen op onze vaste adviseurs en tekenaars. Zij nemen het project met u door en werken het tot in de puntjes voor u uit.

Snel ontwerp, snelle levertijd

U bent natuurlijk nieuwsgierig hoe uw wensen zich vertalen in een ontwerp. Doordat wij de bouwtekeningen met ons softwareprogramma maken kunnen we u al snel laten zien hoe de bouw of verbouwing eruit zal gaan zien.

Doordat we in een vroeg stadium alle werkvoorbereidingen opnemen kunnen we ook snel produceren. Levertijden worden hierdoor flink ingekort. Denk hierbij bijvoorbeeld aan 5 tot 6 weken voor de levering van een kozijn. Houten kozijnen kunnen (in overleg) zelfs inclusief beglazing binnen een week geleverd worden.

Lees meer over ontwerp elementen

1.1 Funderen op staal

Wanneer een gebouw of constructie licht is en de bodem voldoende draagkrachtig is past men een fundering op staal toe. Vaak wordt onder de constructie wel grondverbetering toegepast, zodat de draagkracht wordt verhoogd. Een fundering op staal bestaat vaak uit een met gewapend beton gevulde sleuf, waarop de rest van de constructie is gebouwd. De funderingsstroken zijn de draagkrachtige ‘voeten’ van het gebouw waar de vloer, wanden en het dak op rusten. De fundering wordt door de ondergrond op zijn plaats gehouden.

1.2 Vloer met vorstrand

Hoewel de naam anders doet vermoeden, wordt het materiaal staal niet gebruikt in een fundering "op staal". De term komt uit het Oudgermaans 'stal' en Oudfrans 'estal', wat stand, vaste plaatsof staan op, rusten op betekent. Staal betekent eigenlijk ondergrond of harde bodem.

Een vloer met vorstrand is een dubbelgewapende (boven en onder) betonnen plaat van ongeveer 15 cm dikte over de gehele oppervlakte van het gebouw, voorzien van een betonnen rand rondom tot op vorstvrije diepte (ongeveer 80 cm onder het maaiveld) aan de buitenzijde tegen het opvriezen. Dit type fundering past men toe bij weinig draagkrachtige en horizontaal gelijkmatig gelaagde ondergrond zoals in bijna heel Zeeland.

1.2 Stalen buispaal

De stalen buispaal is een heipaal die wordt opgebouwd uit segmenten van stalen buizen die door middel van draaien of wrikken in combinatie met pulsen op diepte wordt gebracht. De paal wordt samengesteld uit holle stalen segmenten met een lengte van ca. 2 meter, die door elektrisch lassen onderling verbonden worden. Wanneer de voet van de buispaal, die is afgesloten met een metalen deksel, de draagkrachtige laag heeft bereikt, wordt de paal volgestort met beton en voorzien van wapening. Het deel van het buissegment dat te ver boven het maaiveld uitsteekt wordt "afgezaagd".

De massa van het valblok is afhankelijk van de paalafmeting en van de grondsoort; vaak kan met een licht valblok worden volstaan.

De stalen buispaal is de meest flexibele paaltechniek voor gebruik in een beperkte ruimte en onder moeilijke omstandigheden.  Afhankelijk van de werkomstandigheden, de paalafmetingen en de bodemgesteldheid kan gewerkt worden met zeer kleine demontabele machines op wielen (die door een smalle deuropening naar binnen kunnen) tot zware op rupsbanden voortbewogen machines.

2.1 Combinatievloer

Een broodjesvloer is een systeemvloer die bestaat uit prefab voorgespannen betonnen liggers met daartussen polystyreen vulblokken en een druklaag. 

De vulblokken ("broodjes") zijn vaak van polystyreen (EPS). De geïsoleerde polystyreen combinatievloer is geschikt voor toepassing boven kruipruimten. Voor toepassing boven kelders of voor verdiepingen wordt de uitvoering met vulelementen van lichtbeton.

De warmteweerstand (Rc-waarde) varieert van 2,5 tot 4,0 afhankelijk van de soort en de dikte van de broodjes. Ook ravelen zijn mogelijk. Op de broodjesvloer wordt een bouwstaalmat gelegd die als wapening dient voor het daarop te storten beton, tot zo'n 3 à 4 cm boven de balklaag en minimaal 4 cm boven het polystyreen reiken. Denk aan het extra gewicht dat op de muren drukt waarin de balken gelegd/gestoken worden (8 tot 10 cm oplegging).
De term combinatievloer duidt op de combinatie van omgekeerde betonnen T-balken en broodjes. 

Combinatievloer

2.2 Ribcassettevloer

Een ribcassettevloer is een systeemvloer die bestaat uit een bovenzijde van een dunne voorgespannen betonplaat met dikkere zijribben en eensolerende onderzijde van polystyreen (PS of EPS). De ribbenvloer wordt toegepast als begane grondvloer in zowel de woningbouw als de lichte utiliteitsbouw.  In tegenstelling met de broodjesvloer, waar de vloer bestaat uit betonnen omgekeerde T-balken en vulblokken, wordt de ribcassettevloer in één stuk gelegd met de kraan.

2.3 Geïsoleerde kanaalplaatvloer

Een kanaalplaatvloer is een vrijdragende systeemvloer. Dit wil zeggen dat de vloer op 2 steunpunten ligt en verder nergens op rust. De kanaalplaatvloer bestaat uit prefab gewapend betonnen vloerplaten die van holle kanalen zijn voorzien. Over deze kanaalplaatvloer hoeft vaak alleen maar een afwerkvloer van minimaal 50 mm. Soms komt er i.p.v. een afwerkvloer een druklaag op (gewapend dus), zodat ook deze afwerkvloer constructief meewerkt.

Kanaalplaten zijn vooral geschikt voor projecten waarbij grote overspanningen of hoge belastingen aan de orde zijn. Diktes van kanaalplaten variëren van 150-400 mm en lengtes van 5 tot 18 m (afhankelijk van de dikte); er is meestal een 50 mm 
dekvloer (afwerklaag).

Voordeel van de kanaalplaat is ook dat er bij deze "bouwwijze" geen betonstempels als tijdelijke steun en geen bekistingen nodig zijn. Met een kraan worden de kanaalplaten op hun plaats gelegd en daarna kan er gelijk verder gebouwd worden.
 

De kanaalplaatvloer voor begane grondvloeren heeft thermisch isolatiemateriaal aan de onderzijde. Er zijn ook speciale kanaalplaatvloeren met leidingdoorvoer. Kanaalplaatvloeren kunnen, net als breedplaatvloeren, ook toegepast worden als verdiepingvloeren.

Een vloer met vorstrand is een dubbelgewapende (boven en onder) betonnen plaat van ongeveer 15 cm dikte over de gehele oppervlakte van het gebouw, voorzien van een betonnen rand rondom tot op vorstvrije diepte (ongeveer 80 cm onder het maaiveld) aan de buitenzijde tegen het opvriezen. Dit type fundering past men toe bij weinig draagkrachtige en horizontaal gelijkmatig gelaagde ondergrond zoals in bijna heel Zeeland.

3.1 Hout

Houtskeletbouw is een bouwmethode waarbij, met uitzondering van de fundering, de constructie-elementen (de dragende delen) van hout zijn. 
Eigenlijk is de benaming "skelet" vaak minder terecht: er is een opbouw van grote elementen van lichte houten ribben met daaraan bevestigd triplex (multiplex) voor de stabiliteit. Een robuust (eiken)houten skelet komt niet vaak meer voor waar de bouwmethode wel zijn naam aan te danken heeft.

Bij houtskeletbouw wordt vaak gebruik gemaakt van op maat gemaakte prefab wanden. Deze buiten- en binnenwanden bestaan uit stijl- en regelwerk (een houten raamwerk), waar isolatiemateriaal tussen wordt aangebracht. 

De gevelafwerking van gebouwen van houtskeletbouw kan dezelfde zijn als bij een andere bouwmethode, bv. baksteen of plaatmateriaal als trespakeralitwerzalit, eternit, e.d. of metaal als zink, koper, rvs o.d. (met een ondergrond van watervast multiplex)

Onze voorkeur gaat naar bouwen met houtskeletbouw. Dit heeft verschillende redenen maar de voornaamste is wel dat bouwen met een houten constructie zeer flexibel is.

Een ander voordeel van bouwen met houtskeletbouw is dat de isolatielaag in je constructie zit, in plaats van ervoor. Op de traditionele manier bouwen krijg je een constructie van 100mm binnenwand, 120mm isolatie, 30mm spouw en 100mm metselwerk, een totale dikte van minimaal 350mm. Wanneer er met hout gewerkt wordt heb je al een volwaardige buitenwand die net zo lang mee gaat met een veel minder dikke constructie. Namelijk: 12mm gipsplaat, 18mm multiplex, 120mm stijl- en regelwerk incl. isolatie, 22mm rachelwerk, 20mm gevelbekleding. Een totale dikte van nog geen 200mm!!! 

Wanneer er toch gekozen wordt voor een metselsteen als gevelbekleding heb je alsnog een voordeel, namelijk: 12mm gipsplaat, 18mm multiplex, 120mm stijl- en regelwerk incl. isolatie, 30mm spouw, 100mm metselwerk. Een totale dikte van 280mm, alsnog 70mm dunner dan met alternatieve bouwmethoden.

Door de geringe dikte kan er voordeel gehaald worden op 2 verschillende manieren.

 • Er kan minder dikke muren geconstrueerd worden waardoor er per saldo meer ruimte over blijft als vloeroppervlak om te gebruiken,
 • Of er kan gekozen worden voor dezelfde dikte aanhouden als met metselwerk, maar dan veel meer isolatie (dus in het laatste voorbeeld i.p.v. 120mm stijl- en regelwerk, 184mm stijl- en regelwerk incl. isolatie toepassen). Hierdoor heeft u een zelfde dikte als met het traditionele bouwen, maar wel 60mm meer isolatie, dus minder stookkosten per maand!!!

Een voordeel van ons bedrijf is dat we een grote vrachtwagen hebben met hierop een kraan. Dit is ideaal om de wanden op de werkplaats te maken (onder perfecte omstandigheden) te laden op de vrachtwagen, te transporteren en vanaf de vrachtwagen direct op of aan uw woning te plaatsen in 1 moeite door. Daarom werkt het makkelijk om dit soort wanden te maken. Alle handelingen kunnen in 1 moeite door lopen en hierdoor verkorten we de bouwtijd. Hierdoor zijn we minder lang bezig met uw verbouwing wat resulteert in minder manuren die doorberekend worden.

3.2 Prefabbeton

Evenals dragende wanden worden prefab betonnen binnenspouwbladen op ruime schaal in de hedendaagse woningbouw toegepast. De gevelelementen kunnen worden toegepast als op zichzelf staande geveldelen of vloerdragend worden uitgevoerd. Maar ook worden betongevels ontworpen in een compleet prefab betonnen draagconstructie die tevens de stabiliteit van de woning of het gebouw verzorgt. 

Door de grote stijfheid van prefab gevels kunnen de stabiliteitskrachten in combinatie met de verdiepingsvloeren effectief overgebracht worden naar de fundering. Hierbij wordt rekening gehouden met de krachtswerking rondom eventuele raamopeningen.

Het verschil met deze manier en met het Ytong prefab cascosysteem is dat betonnen prefab wanden complete wanden zijn en Ytong elementen verschillende kleinere verdiepingshoge elementen.

3.3 Ytong

Ytong cellenbeton biedt een veelzijdig assortiment flexibele bouwmaterialen. De blokken, separatiepanelen en lateien zijn arbeidsvriendelijk en kunnen snel worden verwerkt.

Cellenbeton wordt gebakken van kwartszand, kalk, cement, water en aluminiumpoeder. In het materiaal zitten ontelbare grote en kleine cellen met lucht. Hierdoor heeft dit materiaal een laag gewicht (densiteit). Cellenbeton wordt geleverd in blokken en elementen. 

Ytong producten worden toegepast in nieuwbouw-, verbouw- en herstelwerken, zowel in de woning- als in de utiliteitsbouw. Ytong blokken worden niet-dragend én dragend gebruikt. Ze hebben dan ook een veelzijdig toepassingsgebied. Dit komt ook door de vele verschijningen van het Ytong product.

Zo bestaan er:

 • Blokken om wanden op te trekken
 • Separatiepanelen. Dit zijn verdiepingshoge elementen die naast elkaar gelijmd kunnen worden
 • Cascowoning-systeem. Dit is een volledig in de fabriek gefabriceerd bouwpakket welke op de bouwplaat door middel van elementen aan elkaar gelijmd kan worden

3.4 Kalkzandsteen

Kalkzandsteen wordt gemaakt van gebluste poederkalk, zand en water. Het is verkrijgbaar in elementen, blokken en stenen van verschillende kwaliteiten. Meestal wordt kalkzandsteen verlijmd met een speciale lijmmortel, maar de stenen kunnen ook worden vermetseld. Kalkzandsteen is zwaarder dan cellenbeton, maar lichter dan baksteen en beton.

3.5 Porisostuc

PorisoStuc is een lichtgewicht volle binnenmuursteen met een hoge druksterkte waardoor hij geschikt is voor ‘dragend en niet dragend werk’. Porotherm PorisoStuc heeft goede geluidsisolerende eigenschappen en is eenvoudig af te werken. Het overgrote deel van het Porotherm PorisoStuc assortiment is leverbaar in hol- en doluitvoering (H+D). Alleen de lintvoeg hoeft van metselspecie te worden voorzien. Dat maakt de blokken uitermate geschikt voor het maken van veel metselmeters.

3.6 Metselwerk

Een gevel kan bestaan uit verschillende materialen. Om een traditioneel uiterlijk te krijgen wordt er bijna altijd gekozen voor een buitengevel van metselwerk. Dit is een prima oplossing wat al tientallen jaren gebruikt wordt in combinatie met een steenachtig binnenblad. Maar ook in combinatie met een houten binnenspouwblad wat de laatste jaren ook vaak wordt toegepast gaat dit prima.

Met een gevel van metselwerk krijgt een woning de traditionele uitstraling. De uitvoeringen van de stenen zijn bepalend voor de uitstraling van de woning. De maatvoering, kleur afwerking van de stenen net als de uitvoering en kleur van de voeg spelen hier allemaal een rol in mee.

Houten gevelbekledingen kunnen zowel horizontaal als verticaal worden aangebracht. In Nederland bestaat een voorkeur voor de horizontale variant, terwijl bijvoorbeeld in Scandinavië vooral voor verticale bekledingen worden gekozen. Beide mogelijkheden zijn verantwoord, mits de gevelbekleding op de juiste manier wordt opgebouwd. Houd er rekening mee dat ten opzichte van een horizontale bekleding een niet-geschilderde verticale bekleding eerder egaal zal vergrijzen, omdat regenwater hierop sneller en gelijkmatiger kan afstromen.

In Nederland komen de volgende varianten voor in de opbouw van de gevelbekleding:

 • Horizontale gevelbekleding
 • Potdekselwerk met vierzijdig bewerkte of ongekantrechte delen
 • Bevel siding; een speciaal (Noord-Amerikaans) soort potdekselwerk
 • Zweeds rabat
 • Rabatdelen met halfhoutse overlap
 • Open gevelbekleding

Verticale gevelbekleding

 • Opdekwerk
 • Channel siding; een speciaal (Noord-Amerikaans) soort verticale bekleding
 • Schroten met rechte of schuine sponning en halfhoutse overlap
 • Open gevelbekleding

3.7 Kunststof

Het nadeel van houten gevelbekleding is dat het geschilderd moet worden wanneer er niet voor gekozen wordt dit te laten vergrijzen. Een goed alternatief voor houten gevelbekleding is het toepassen van kunststof gevelbekleding.

Kunststof gevelbekleding heeft dus het voordeel dat het niet geschilderd hoeft te worden en op een schoonmaakbeurt na onderhoudsvrij is. Deze gevelbekleding is te leveren in verschillende uitvoeringen, zoals potdekselwerk, rabat, groot rabat. Ook zijn er verschillende leverancier op de markt die nagenoeg dezelfde profileringen maken van de planken (potdeksel, rabat, etc) maar de uitvoering m.b.t. houtnerf of groeven zijn anders.

3.8 Eternit

Eternit gevelbekleding is naar ons eigen zeggen het meest mooie, praktische, onderhoudsarme en duurzaamste product wat u kunt nemen wanneer u voor een ‘houten’ gevelbekleding wilt gaan.

Ook wel eternit-sidings genoemd, zijn zeer stevig en hebben een realistische houtnerf in de plank zitten. De planken zijn vervaardigd uit vezelcement waardoor deze uitermate slijtvast zijn.

Enkele voordelen van eternit-sidings zijn:

 • Zeer onderhoudsvriendelijk
 • Esthetisch oppervlak in verschillende dekkende kleuren
 • Brandveilig (niet-ontvlambaar, niet-brandverspreidend)
 • Geluidsisolerend
 • Bestendig tegen uiteenlopende temperaturen
 • Waterbestendig
 • Bestendig tegen vele levende organismen (schimmels, insecten, ongedierte, etc.)
 • Bestendig tegen vele chemicaliën
 • Milieuvriendelijk, geen emissie van schadelijke gassen.

Eternit-sidings zijn te leveren in 2 verschillende uitvoeringen. Als potdekselwerk en als rabatdeel. Bij het potdekselwerk vallen de planken over elkaar heen waar bij rabatdelen de planken in elkaar vallen. De meest gebruikte variant is het potdekselwerk. De fraai uitziende planken in combinatie met deze uitvoering geven een woning, schuur of aanbouw een zeer mooie uitstraling.

4. Verdiepingsvloer

4.1 Houten balklaag

Verdiepingsvloeren werden vroeger altijd uitgevoerd in een houten balklaag. De vloer wordt opgebouwd uit houten balken met een multiplex plaat hier overheen. Onder deze vloer kan een (gips-)plafond gemonteerd worden en op de vloer kan een afwerkvloer gelegd worden.

Doordat wij veel renovaties en aanbouwen hebben passen wij vaak vloeren toe opgebouwd als houten balklaag. Het verschil wat wij vergeleken met vroeger nog extra toepassen is een speciale vloerplaat boven op de vloer wat er voor zorgt dat er extra wordt geïsoleerd ten bate van geluid tussen verdieping en begane grond (of verdieping - verdieping). Hierdoor heeft u als bewoner extra comfort wanneer er bijvoorbeeld een aanbouw met verdieping geplaatst worden.

Door middel van onze eigen vrachtwagen met kraan is het zeer eenvoudig om verdiepingsvloeren te leggen. De balken worden getransporteerd met de vrachtauto en met de kraan gehesen daar waar ze gemonteerd moeten worden. Hierdoor kan er snel gewerkt worden.

4.2 Kanaalplaatvloer

Kanaalplaatvloeren zijn verkrijgbaar in verschillende diktes, afhankelijk van de gekozen overspanning/ belasting. Kanaalplaatvloeren kenmerken zich door hun grote overspanningsbereik in combinatie met een lichte doorsnede. De vloeren zijn vrijdragend en direct na montage volledig belastbaar. Op de kanaalplaatvloer komt doorgaans standaard een afwerklaag van 30 tot 50 mm.

Het voordeel van een kanaalplaatvloer is dat deze snel gemonteerd kunnen worden met de kraan en daarna kan er direct verder gebouwd worden zonder enige wachttijd. Kanaalplaatvloeren worden vaak gebruikt bij nieuwbouwwoningen in plaat van houten vloeren. Dit doordat de kanaalplaatvloeren een betere geluidsisolatie hebben en goedkoper worden bij meer vierkante meters.

4.3 Breedtplaatvloer

Een breedtplaatvloer is een massieve betonplaat waar achteraf de gewenste dikte beton opgestort moet worden. Het eindresultaat is een massieve betonvloer. Het voordeel van een breedtplaatvloer is dat de al het leidingwerk in de vloer verwerkt kan worden wat ideaal is voor nieuwbouwprojecten.

Bij een breedtplaatvloer wordt eerst een dunne schil van 5cm dik beton geplaatst als onderbekisting van de vloer. Deze moet onderstempelt worden omdat hij anders doorbuigt. Vervolgens kunnen wapening en leidingen verwerkt worden op deze schil en kan beton gestort worden om zo de vloer te realiseren.

Deze vloerconstructie werd en wordt heel vaak gebruikt in de woningbouw. De grootste voordelen zijn het wegwerken van leidingen en de goede geluidsisolatie.

Voor aanbouwen wordt nooit gekozen voor deze vloerconstructie omdat, net als bij de kanaalplaatvloer, de vloer goedkoper wordt naar mate er meer vierkante meters benodigd zijn. Voor nieuwbouw projecten is dit echter een ideale vloer om toe te passen.

5.1 Geïsoleerd constructieve dakelementen

Een nieuwbouw woning of een aanbouw met een hellend dak moet natuurlijk worden geïsoleerd. Een eenvoudige manier hiervoor is het gebruik van geïsoleerde constructieve dakelementen. Deze elementen worden van goot tot nok gelegd en daar waar nodig is nog gordingen geplaatst ten bate van de stevigheid/doorbuiging. Deze platen zijn aan de onderzijde fraai afgewerkt wat er voor zorgt dat deze in het zicht kunnen blijven zitten en dus niet afgewerkt hoeft te worden.

Deze dakelementen worden veel gebruikt en zijn in allerlei soorten leverbaar. Wij gebruiken dakplaten van een specifieke leverancier die staat voor een goede levering, kwaliteit en prijstechnische zeker niet verkeerd is (dus ook niet voor u als opdrachtgever).

Deze soort dakelementen worden gebruikt bij nieuwbouw projecten wanneer de kapconstructie vervangen of nieuw gemaakt dient te worden. Op de dakelementen wordt door ons altijd nog extra folie over gespannen t.b.v. extra waterdichting.

5.2 Scharnierkap

Een scharnierkap is vergelijkbaar met een geïsoleerd constructief dakelement. Het grootste verschil is dat deze elementen in de nok scharnierend zijn en de voetconstructie zo gemaakt is dat de platen direct geplaatst kunnen worden. Deze kappen zijn meer bedoeld voor de nieuwbouw in de woningbouw. Doordat de elementen over de nok heen vallen en de voetconstructie al geprefabriceerd is in de fabriek is het een kwestie van de elementen over de constructie te laten zakken en het dak is dicht.

Wanneer er gekozen wordt voor een scharnierkap wordt het gehele dakvlak geprefabriceerd in de fabriek. Dit houd dus ook in dat als er een dakkapel op de nieuwbouwwoning moet komen deze gelijk mee in verwerkt kan worden. Ook deze kapconstructie wordt eerst nog extra waterdicht afgewerkt met een folie voordat de pannen hierover heen gelegd worden.

6.1 Geïsoleerde renovatie dakelementen

De geïsoleerde renovatie dakplaten zijn dakplaten die op bestaande daken gemonteerd dienen te worden. Deze dakplaten zijn niet constructief dus moeten gemonteerd worden op het bestaande dakbeschot (het hout dat op de gordingen ligt) en hieraan bevestigd worden. Op deze dakplaten komen net als de andere dakplaten nog een folie en dakpannen over ter afwerking.

De geïsoleerde renovatie dakelementen zijn ideaal om bestaande woningen te renoveren en een goed isolerend vermogen te geven. De meeste warmte ontsnapt via het dak en door deze aanpak kan de meeste energie worden bespaard. Normaal gesproken kunnen alle werkzaamheden aan de buitenkant van uw (bestaande) woning plaatsvinden en heeft u binnenshuis nergens overlast van.

 

6.2 Meerlaagse isolatiefolie

Het isoleren van uw bestaande woning kan op veel manieren. Via de binnenzijde is vaak niet wenselijk omdat de binnenzijde al mooi is afgewerkt of u wilt geen ruimte wilt verliezen. Wanneer een woning nog niet geïsoleerd is en dit wel wenselijk is zal waarschijnlijk het dakvlak ook opgeknapt moeten worden. Een manier om dit ook te doen is door het gebruik van meerlaagse isolatiefolie. Deze folie bevestig je, tijdens het renoveren, op het bestaande dakbeschot en hierover komen je dakpannen. Een complete extra dikte van ongeveer 60mm, ook direct een waterkerende folie en uw woning is geïsoleerd.

Het voordeel van deze manier isoleren is dat het gewicht van de extra isolatie bijna te verwaarlozen is dus op alle dagen toegepast kan worden zonder eventueel extra aanpassingen. Een ander voordeel is de geringe hoogte wat het dakvlak omhoog komt. Zo kan er toch aan de buitenzijde van uw dakconstructie geïsoleerd worden ook al mag bij sommige woningen het dakvlak niet verhoogd worden.

7. Platdak

Een plat dak wordt door ons altijd uitgevoerd door middel van een houten balklaag. Deze balklaag is opgebouwd uit houten balken met een multiplex plaat hier overheen. Onder deze vloer kan een (gips-)plafond gemonteerd worden en op de multiplex plaat kan isolatie en dakbedekking gemonteerd worden.

Doordat wij veel ervaring hebben met het realiseren van aanbouwen weten wij als geen ander hoe dit uitgevoerd moet worden. Vaak worden aanbouwen of dakkapellen met een plat dak geïsoleerd tussen de balklaag. Uit onze ervaring weten we dat er een betere manier is en dat is simpelweg door te isoleren met harde persing platen op de houten balklaag. Hierdoor ontstaan nergens koudebruggen en in geval van een garage kan de balklaag in het zicht blijven zonder er tegen isolatiemateriaal gekeken wordt.

Door middel van onze eigen vrachtwagen met kraan is het zeer eenvoudig om platte daken te realiseren. De balken worden getransporteerd met de vrachtauto en met de kraan gehesen daar waar ze gemonteerd moeten worden. Hierdoor kan er snel gewerkt worden.

 

8.1 Houten Kozijnen

Kozijnen zijn er in vele uitvoeringen, modellen en maatvoeringen, maar ook het materiaal waar kozijnen van gemaakt worden verschild. Er is een verschil tussen houten-, kunststof-, en aluminiumkozijnen. Ook tussen deze groepen zelf is er onderscheid te maken tussen de verschillende materialen en kwaliteiten.

Wij zijn zeer goed bedreven in het zelf maken van houten kozijnen naar wens van de opdrachtgever. Een vastkozijn, deurkozijn, draai- kiepraam, openslaande tuindeuren of een naar binnendraaiend raam? Wij meten alle maten op en maken een kozijn wat voor u het beste uit komt.

Onze kozijnen maken we van Mahoni Sapeli houtsoort. Van dit hardhout worden zeer duurzame kozijnen gemaakt. Het hout heeft alle keurmerken die het krijgen kan en met een enkele schilderbeurt om de 5-6 jaar blijven deze kozijnen tientallen jaren zijn kwaliteit behouden. Een ander voordeel van deze houtsoort is de kwaliteit hiervan om te verwerken. Het hout is recht, splijt niet en is eenvoudig te verven.

8.2 Kunststof kozijnen

Ook in kunststof kozijnen zijn er vele verschillen. Niet alleen de kwaliteit van het kunststof maar ook de uitvoering van het kozijn zelf. Wij bestellen al langere tijd bij dezelfde kunststof kozijnenleverancier en deze staat bij ons bekend om zijn kwaliteit.

Kunststof kozijnen hebben veel verschillende uitvoeringen. Zo kan er gekozen worden voor een houtnerf of glad, schuine lasnaden in de hoeken of rechte verbindingen, rechte profielen of schuin weglopende profielen, etc.

Om tot een mooi kozijn te komen bekijken wij vaak de overige kozijnen en wat u als opdrachtgever wenst.

 

8.3 Aluminium kozijnen

Aluminium kozijnen worden niet heel vaak toegepast in de woningbouw. De reden hiervoor is dat prijstechnisch gezien de kozijnen duurder zijn. Andere redenen zijn dat aluminium kozijnen minder goed isoleren en dat we vaak nog steeds ´traditioneel´ bouwen.

Een voordeel van aluminium kozijnen is wel dat de profielen zeer slank uitgevoerd kunnen worden. Een overweging om aluminium kozijnen te nemen is te doen, maar vaak wordt er geadviseerd – teruggegrepen naar houten- of kunststofkozijnen.

9.1 Dakkapel

Een dakkapel is een aanpassing aan uw dakvlak zodat u binnen in uw woning meer ruimte en lichtinval heeft. Door het plaatsen van een dakkapel kunt u vaak net van dat kleine hok een badkamer maken, of van die onbruikbare kamer een functionele slaapkamer maken. Het plaatsen van een dakkapel levert al snel en minimaal 4m2 extra ruimte op onder uw schuin dak. Ruimte die normaal verloren was en nu gebruikt kan worden.

Een dakkapel heeft vele uitvoering. Plat dak / schuin dak, gladde wangbekleding / geprofileerde wangbekleding, overstek / geen overstek, verschillende uitvoeringen kozijnen, en ga zo maar door.

Een dakkapel met een plat dak en verder nog een aantal eisen is verder vaak vergunningsvrij om op uw woning te plaatsen, daarom ziet u waarschijnlijk ook heel vaak dakkapellen met een plat dak.

Dakkapellen kunnen op verschillende manieren uitgevoerd worden, zoals hier boven genoemd is. Maar het plaatsen van een dakkapel zelf kan ook op verschillende manieren. Er kan gekozen worden om een dakkapel prefab te maken op de werkplaats (incl. kozijn, gevelbekleding, dakbedekking en binnenwandafwerking) en met een kraan in zijn geheel op uw woning te plaatsen, of er kan gekozen worden om de dakkapel op uw woning op te bouwen van losse bouwmaterialen. Verschillende bouwmethoden die tot hetzelfde product leiden. Waarom nou deze twee bouwmethoden? Wilt u zo kort mogelijk in de rommel komen te zitten dan kiest u voor de eerste manier. Wij maken uw dakkapel op onze werkplaats, en vaak in 1 dag zijn u dakpannen verwijderd, sparing gemaakt in het dakvlak en staat de dakkapel op het dak aan het einde van de dag.

Dit wil niet zeggen dat een dakkapel maken op uw dak slechter is, in tegendeel. Het is hetzelfde product en er kan in bepaalde gevallen direct gehandeld worden als er toch iets anders blijkt te zijn dan eerst gedacht is.

9.2 Dakopbouw

Wanneer een dakkapel alleen niet voldoende is voor u om meer ruimte te krijgen (bijvoorbeeld wanneer uw zolder/nok te laag is, zeg 1,5m hoogte) dan kunt u er ook voor kiezen indien mogelijk bij de gemeente om een dakopbouw te maken. Het idee is dat de nok over een bepaalde lengte wordt opgelift en de voor- en achterkant van de opbouw worden voorzien van kozijnen. Zo heeft u ruimte op uw zolder om te staan en om de ruimte functioneel te gebruiken.

Vergeleken met het plaatsen van een dakkapel is deze ingreep wel een stuk duurder. Het voordeel hiervan is wel dat een woning met 2 etages en een bergzolder nu gebruikt kan worden als een woning met 3 etages omdat de bergzolder (nok = 1.5m) nu hoger wordt (nok = 2,3m1).

9.3 Gedraaide kap

Wanneer u eigenaar bent van een hoekwoning en de gemeente staat dergelijke verbouwingen toe dan kunt u er ook voor kiezen om uw bestaande dakvlak te laten verwijderen en de kap gedraaid en opgehoogd terugplaatsen. Het voordeel hiervan is dat u dus meer ruimte heeft op uw (berg-) zolder en odmat de kap gedraaid is kan dit zelfs wanneer u de hoek van een rijtjeswoning bezit. Dergelijke verbouwingen hebben wij al een aantal keren uitgevoerd en de opdrachtgevers zijn zeer tevreden. Het is een grote ingrijp op uw bestaande woning, maar het is de moeite waard als u de extra ruimte nodig heeft.

9.4 Dakramen

Het plaatsen van een dakraam levert geen extra ruimte op. Waar een dakraam wel voor zorgt, is dat u in uw woning veel meer daglicht binnen krijgt. Meer daglicht is vaak wenselijk en doordat een woning meer lichtinval heeft oogt het vaak ook groter. Een dakraam kan ook gebruikt worden om beter te ventileren.

Dakramen kunnen bijna overal toegepast worden. Vaak moet er wel een aanpassing gedaan worden aan de dakconstructie van de woning maar dit is vaak geen probleem. Wanneer het dakraam met afwerking erin zit lijkt het alsof deze hier altijd in heeft gezeten.

Een ruimte met een dakraam zorgt voor meer lichtinval en heeft een frissere vertoning. De dakramen die wij leveren van onze fabrikant kunnen op kierstand gezet worden en zorgen dan ook voor een ideale ventilatie.

De uitvoeringen van deze dakramen zijn eindeloos. Er zijn ongeveer een 20-tal verschillende formaten van dakramen. Tussen deze afmetingen kunnen weer combinaties gemaakt worden om dakramen naast elkaar te kunnen schakelen of onder elkaar. Hierdoor is er altijd wel een kozijn of een combinatie wat voor uw woning het meest ideale is.

9.4 Dakramen

Het plaatsen van een dakraam levert geen extra ruimte op. Waar een dakraam wel voor zorgt, is dat u in uw woning veel meer daglicht binnen krijgt. Meer daglicht is vaak wenselijk en doordat een woning meer lichtinval heeft oogt het vaak ook groter. Een dakraam kan ook gebruikt worden om beter te ventileren.

Dakramen kunnen bijna overal toegepast worden. Vaak moet er wel een aanpassing gedaan worden aan de dakconstructie van de woning maar dit is vaak geen probleem. Wanneer het dakraam met afwerking erin zit lijkt het alsof deze hier altijd in heeft gezeten.

Een ruimte met een dakraam zorgt voor meer lichtinval en heeft een frissere vertoning. De dakramen die wij leveren van onze fabrikant kunnen op kierstand gezet worden en zorgen dan ook voor een ideale ventilatie.

De uitvoeringen van deze dakramen zijn eindeloos. Er zijn ongeveer een 20-tal verschillende formaten van dakramen. Tussen deze afmetingen kunnen weer combinaties gemaakt worden om dakramen naast elkaar te kunnen schakelen of onder elkaar. Hierdoor is er altijd wel een kozijn of een combinatie wat voor uw woning het meest ideale is.

9.5 Lichtstraten

9.5 Lichtstraten

Wanneer u veel daglicht binnen wilt krijgen in uw aanbouw, dus niet voor renovatie, dan kunt u er ook voor kiezen om lichtstraten toe te passen. Er zijn veel modellen op de markt die prefab en systeem leveren wat op een sparing in het dakvlak gezet kan worden ‘en klaar’. Wij hebben zelf hier een oplossing op gevonden wat voor u vele malen goedkoper is, kwalitatief minstens even goed en naar onze mening en inzicht nog mooier ook.

We zorgen dat er balken liggen daar waar u de lichtstraat wilt hebben en hierop plaatsen wij veiligheidsbeglazing met de benodigde rubbers, profielen en waterdichting. Hierdoor lijkt het net of de dakconstructie weggelaten is en er ‘zomaar’ glasplaten geplaatst zijn. Dit geeft een zeer transparant idee en geeft veel zon en daglicht in uw aanbouw.

10.1 Zinken dakgoot / hemelwaterafvoer

Een zinken dakgoot wordt vaak uitgevoerd in een uitvoering mastgoot. Een mastgoot is een halfronde goot waar het water vanaf de dakpannen stroomt in de goot. Zink is een duurzaam product, stevig, sterk en gaat vele jaren mee. Het heeft een mooie authentieke uitstraling en wordt vaak toegepast bij vernieuwen van de bestaande goten of bij het plaatsen van dakkapellen.

10.2 Kunststof dakgoot / hemelwaterafvoer

Dakgoten kunnen ook geleverd worden in kunststof, een polyester. Deze dakgoten kunnen in een breed scala geleverd worden voor elke type woning. Heeft u een traditioneel, modern of authentieke woning, daar kan de juiste goot bij geleverd worden.

Het voordeel van een kunststof goot is dat deze in allerlei kleuren te leveren zijn, onderhoudsarm en perfect passen bij de bestaande uitstraling van uw woning. Hierdoor lijkt het alsof deze goot speciaal bedoeld is voor uw woning en lijkt het alsof hij er al jaren aan hangt.

Een ander voordeel is dat deze goten geleverd kunnen worden met diverse hulpstukken zoals hoeken of lange lengtes. Hierdoor is het mogelijk om uw woning, aanbouw of schuur compleet te voorzien van een goot incl. de benodigde hoeken zodat het weer 1 geheel wordt.

Dakgoten kunnen ook geleverd worden in kunststof, een polyester. Deze dakgoten kunnen in een breed scala geleverd worden voor elke type woning. Heeft u een traditioneel, modern of authentieke woning, daar kan de juiste goot bij geleverd worden. 

Het voordeel van een kunststof goot is dat deze in allerlei kleuren te leveren zijn, onderhoudsarm en perfect passen bij de bestaande uitstraling van uw woning. Hierdoor lijkt het alsof deze goot speciaal bedoeld is voor uw woning en lijkt het alsof hij er al jaren aan hangt.

Een ander voordeel is dat deze goten geleverd kunnen worden met diverse hulpstukken zoals hoeken of lange lengtes. Hierdoor is het mogelijk om uw woning, aanbouw of schuur compleet te voorzien van een goot incl. de benodigde hoeken zodat het weer 1 geheel wordt.

10.3 Pvc dakgoot / hemelwaterafvoer

Pvc dakgoten worden vaak gebruikt voor overkappingen, garages, schuren of dakkapel. Het lijkt in de vormgeving vaak op een zinken goot alleen laat de uitstraling hier en daar wat steken vallen. Het is een prachtige en perfecte goot voor aan een overkapping, garage, schuur of dakkapel, maar voor aan een woning adviseren wij toch om voor een zinken- of kunststofgoot te kiezen.